(HR) Kako in?enjeri i arhitekti pronalaze potrebne CAD i BIM komponente u vrijeme digitalizacije

3DfindIT.com nudi revolucionarne metode pretrage u svrhu efektivnog ubrzanja dizajna i in?enjerskih projekata

ID: 1559352
recent pressrelease next pressrelease

(PresseBox) - In?enjeri i arhitekti tro?e u prosjeku 70% svojeg vremena na tra?enje, konfiguriranje i nepotrebnu obnovu komponenata. Kao rezultat toga, tisu?e sati su svake godine potro?ene na posao koji ne pridonosi vrijednosti proizvoda. Kada tra?imo odre?enu komponentu, tradicionalni pretra?iva?i brzo dosegnu svoje limite jer su obi?no previse op?eniti i nisu fokusirani na tehni?ko podru?je. CADENAS-ov3DfindIT.com?enju komponenata. Tako?er, broj dostupnih kataloga se konstantno pove?ava.

CAD i BIM modeli mnogih kataloga su dostupni u preko 150 razli?itih nativnih i neutralih CAD formata kao ?to su Autodesk Revit, Nemetschek ALLPLAN, ArchiCAD, Autodesk Inventor, NX, Solid Edge, PTC Creo Parametric, AutoCAD, CATIA ili SOLIDWORKS.

Uz pomo? sljede?ih 8 intuitivnih metoda pretra?ivanja, in?enjeri i arhitekti mogu jednostavno prona?i ?eljenu komponentu:

1. Sketch search

Ponekad mo?e biti lak?e brzo i ugrubo nacrtati ?eljenu komponentu, nego ju opisati rije?ima. U ovom slu?aju,3DfindIT.com

2. Geometric search

Pomo?u ?geometrija? pretra?ivanja na3DfindIT.com, in?enjeri i arhitekti mogu brzo i jednostavno prona?i

3. Color search

Za mnoge in?enjere i arhitekte, odre?ena boja komponente je klju?na u selekciji proizvoda. U ovom slu?aju, unutar pretra?ivanja boje na3DfindIT.com

4. Filter search

Jo? jedan na?in da se prona?e ?eljena komponenta je ?filter? pretra?ivanje koje nudi3DfindIT.com

5. Text search

?ak i klasi?no tekstovno pretra?ivanje mo?e, u puno slu?ajeva, dovesti arhitekte i in?enjere do ?eljene komponente. U vizualni3DfindIT.com


6. Index search

?Indeks? pretra?ivanje omogu?uje korisnicima3DfindIT.coma koju se odnose.

7. Grid search

Jednostavan CAD ili BIM model sli?nog oblika mo?e tako?er biti kori?ten da se prona?e odgovaraju?a komponenta. Koriste?i ?oblik? pretra?ivanje na 3DfindIT.com, odre?eni parametri mogu biti direktno prilago?eni u 3D pregledniku sve dok vidiljivi model ne zadovolji potrebne uvjete te se sli?ne komponente mogu pretra?iti.

8. Functionality search

Koriste?i ?funkcionalnost? pretra?ivanje,3DfindIT.com

Zapo?nite odmah s 3DfindIT.com i prona?ite odgovaraju?u komponentu:www.3DfindIT.com

https://b2b.partcommunity.com/community/blogs/5415/8043/kako-inzenjeri-i-arhitekti-pronalaze-potrebne-cad-i-bim-komponen
More information:
http:// https://www.marketresearchfuture.com/reports/public-safety-lte-market-6997 https://Keywords (optional):Company information / Profile:

PressRelease by

Requests:PressContact / Agency:published by: PresseBox
print pressrelease  send to a friend  

Date: 07/09/2020 - 06:55
Language: English
News-ID 1559352
Character count: 2645
Kontakt-Informationen:
Firma: CADENAS GmbH
Ansprechpartner: Feedback to businesspress24.com about Pressrelease-id:
Stadt: Augsburg
Telefon:

Meldungsart:
Versandart:
Freigabedatum:
Comments:Number of hits: 649

Linking-Tips:Direct Link to this PressRelease:


We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease


All members: 9 438
Register today: 0
Register yesterday: 0
Members online: 0
Guests online: 56


Don't have an account yet? You can create one. As registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.