Mandalay Resources Corporation går ut med det finansiella resultatet och kvartalsutdelningen för det första kvartalet 2017

ID: 1504387
recent pressrelease next pressrelease

(Thomson Reuters ONE) -


TORONTO, 13 maj 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag intäkterna för det
första kvartalet 2017 på 45,4 miljoner USD, justerat EBITDA på 11,4 miljoner USD
och en konsoliderad nettoförlust på 2,3 miljoner USD eller 0,01 USD i förlust
per aktie.

I enlighet med bolagets utdelningspolicy redovisade Mandalays styrelse en
kvartalsutdelning på 2,7 miljoner USD (6 % av det eftersläpande kvartalets
bruttointäkter), eller 0,0060 USD per aktie ( 0,0083 CAD per aktie), som betalas
ut den 1 juni 2017 till aktieägare som är registrerade den 22 maj 2017.

Man kommer åt bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för
kvartalet som slutade den 31 mars 2017, tillsammans med bolagsledningens
diskussion och analys ("MD&A") för denna period, under bolagets profil
på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla
valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar, om inget annat är angivet.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade resultatet för det
första kvartalet 2017: "Mandalays finansiella resultat för det första kvartalet
2017 var betydligt bättre än resultatet för det fjärde kvartalet 2016 och
fortsätter enligt förväntan från produktions- och försäljningsrapporten för
kvartalet som gavs ut tidigare (se Mandalays pressmeddelande från den 12 april
2017). De förbättrade resultaten återspeglar kombinationen av en fortsatt
förstärkning av vår verksamhet och förbättrade metallpriser. Vi förväntar oss
att produktionen kommer att fortsätta öka under hela 2017, med en medföljande
förbättring av enhetskostnader. Vi upprepar vår tidigare vägledning för hela
årets sammanlagda produktion, kontantkostnad, kapitalutgifter och
prospekteringskostnad. Bolagets balansräkning fortsätter att se stark ut med
nästan noll i skulder efter avdrag för likvida medel."Mark Sander fortsatte: "Vid en närmare titt på bolagets verksamheter är vi nöjda
med att kvalitetskontrollprogrammet vid Björkdal fortsätter att fungera bra, och
vi inför just nu flera stegvisa förbättringar för att höja brytnings- och
leveranstakten av ädelmetall med höga halter till anläggningen. Dessa
förbättringar förväntas höja de genomsnittliga halterna för bearbetat material
framdeles samt öka produktionen av säljbart guld och minska kontantkostnaden per
uns säljbart guld.

De driftförbättringar som har införts vid Björkdal omfattar bland annat:

* Vid slutet av det första kvartalet 2017 utökade vi lastnings- och
transportkapaciteten under jord för att öka transporten av metall bruten med
strossning, som är det mest högkvalitativa materialet som levereras från
gruvorna. Detta förväntas resultera i en ökad leveranstakt av höghaltig
underjordmetall under resten av året.

* Vi har beställt längre jumbobommar, och detta kommer att öka takten på
bearbetningen under jord med en minimal extra cykeltid eller kostnadsökning.

* Utvinningstillståndet för sjöområdet är nu fullt beviljat. Vi kan nu
bearbeta tidigare bruten och lagrad metall med höga halter från
koncessionen. Det ger ett kortsiktigt lyft för produktionen under det andra
kvartalet, och vi kan återuppta utvecklingen och strossningen i koncessionen
på lång sikt.

* Vi har fått bort den begynnande flaskhalsen som uppstod genom den långsamma
borrningstakten för spränghål i dagbrottet, genom att vi bytte entreprenör
under det första kvartalet. Den nya entreprenören har ökat såväl antalet
borrningar som personalstyrkan och har lyckats nå vårt mål för
borrningstakten. Detta kommer att ge effekten att leveranstakten av
ädelmetall från dagbrottet till anläggningen ökar framdeles.

* Vi implementerade fas 1 av vårt sorteringsprogram för låghaltig metall i
början av januari utan att det medförde några kapitalutgifter. Det består av
att krossa och sortera material mellan 0,35 och 1,00 gram per ton guld från
den aktiva gruvan och tidigare upplag. Indikationerna från de första
månadernas verksamhet har varit mycket positiva. Processen kommer att
optimeras under det andra kvartalet som ett led i strävan att finna den
optimala sorteringsstorleken för att maximera halterna på det som bearbetas
omgående, samtidigt som B-metall krossas till 100 % minus 100 siktning, så
att materialet kan matas utan ytterligare hantering (och kostnad) till
sorteringsanläggningen, som avses byggas senare i år.

* Vidare fortsätter bygget av utvidgningsprojektet, som förväntas förbättra
guldåtervinningen med cirka 1,7 procent, enligt tid och budget och avses
sättas i drift senare i år."
Mark Sander fortsatte: "Costerfield fortsatte att leverera ett pålitligt
resultat under det första kvartalet 2017 och producerade 12 891 guldekvivalenta
uns till en bra kontantkostnad på 719 USD per uns, vilket ger en sammanlagd
kostnad på 1 033 USD per uns. Kapitalutvecklingen inleddes i Cuffley Deeps-
området under kvartalet, och vi kommer att nå områden med högre halter i
malmkroppen. Vi förväntar oss att detta kommer att leda till en högre produktion
av guldekvivalenta uns och lägre kontantkostnad per guldekvivalent uns under
årets lopp.

Vid Cerro Bayo har verksamheten stabiliserats betydligt efter utmaningarna under
det tredje och fjärde kvartalet 2016. Säkerheten har förbättrats betydligt och
modellen gällande metallreserver, som den reviderade vägledningen daterad 16
februari 2017 bygger på, fungerar bra. De finansiella resultaten för kvartalet
ligger nära den reviderade gruvplanen som ligger till grund för denna reviderade
vägledning. Halterna började förbättras mot slutet av det första kvartalet, då
fler strossar blev tillgängliga i Coyita North. Vi förväntar oss ett fortsatt
lyft vad gäller halterna under resten av året, då produktionen vid Coyita North
växer."

Sammandrag av de viktigaste finansiella siffrorna från det första kvartalet 2017

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månaderna
som slutade den 31 mars 2017, 31 december 2016 respektive 31 mars 2016:

+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
| | | Three | Three |
| | Three | months | months |
| | months | Ended | Ended |
| |Ended March| December | March |
|    | 31, 2017 | 31, 2016 | 31, 2016 |
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|   | $''000 | $''000 | $''000 |
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Revenue  |  45,373  |  32,391  |  50,442|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Cost of Sales  |  31,988  |  32,812  |  31,426|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Adjusted EBITDA(*)  |  11,412  |  (2,321 )|  17,262|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Income from mine operations before | | | |
|depreciation and depletion  |  13,385  |  (421 )|  19,016|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Adjusted net income before special | | | |
|items(*)  |  (2,349 )|  (10,768 )|  1,020|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Consolidated net income  |  (2,349 )|  (25,542 )|  1,149|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Cash capex  |  12,092  |  11,637  |  9,057|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Total assets  |  349,790  |  350,232  |  357,117|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Total liabilities  |  147,046  |  147,195  |  142,190|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Adjusted net (loss) income per share(*)  |$ (0.01 )|$ (0.02 )|$ 0.00|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
|Consolidated net (loss) income per share  |$ (0.01 )|$ (0.06 )|$ 0.00|
+------------------------------------------+-----------+-----------+----------+

(*) Adjusted EBITDA, adjusted net income before special items and adjusted net
(loss) income per share are non-IFRS measures. See "Non-IFRS Measures" at the
end of this press release.

Under det första kvartalet 2017 producerade Mandalay 19 procent färre
guldekvivalenta uns jämfört med det första kvartalet 2016. Samtidigt steg det
genomsnittliga guld- och silverpriset med 3 respektive 17 procent på
kvartalsbasis, medan genomsnittspriset för antimon steg med 51 procent på
kvartalsbasis. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 45,4 miljoner USD
under det första kvartalet 2017 var 13,0 miljoner USD högre än under det fjärde
kvartalet 2016, och 5,1 miljoner USD lägre än under det första kvartalet 2016.

Bolagets försäljningskostnader steg med 0,6 miljoner USD till 32,0 miljoner USD
under 2017. Ungefär 0,9 miljoner USD i ökade försäljningskostnader härrör från
Costerfield, där fler ton med lägre halt bröts och bearbetades som producerade
färre guldekvivalenta uns än för motsvarande period under föregående år.
Brytnings- och krosskostnaden per ton vid Costerfield förblev nästintill
konstant genom denna förväntade minskning av metallhalter. Cirka 3,2 miljoner
USD i ökade försäljningskostnader härrörde från Björkdal. Där ökade
utvecklingstakten för rörelsekapital samt avfallsbortförseln vid dagbrottet.
Detta skedde för att öka takten på guldmatningen till anläggning, då Mandalay
sorterade ut material under kvalitetsgränsen i kvalitetskontrollprogrammet. De
totala försäljningskostnaderna vid Cerro Bayo minskade med 3,6 miljoner USD
under det första kvartalet 2017 i jämförelse med samma kvartal 2016. Detta
berodde på att åtgärder för kostnadsstyrning infördes för att väga upp de
minskade brytningsvolymerna av metall samt att de samlade kostnaderna för frakt,
bearbetning och förfining minskade. De sammanlagda administrativa kostnaderna
förblev i stort sett konstanta och ökade något till 0,8 miljoner USD under det
första kvartalet 2017.

Mandalay genererade 11,4 miljoner USD i justerat EBITDA under det innevarande
kvartalet. Det är 13,7 miljoner USD högre än under det föregående kvartalet och
5,6 miljoner USD lägre än under det första kvartalet 2016. Detta ledde till en
konsoliderad nettoförlust på 2,3 miljoner USD under det första kvartalet 2017,
jämfört med en förlust på 25,5 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2016,
vilket tyngdes ned av avskrivningar vid årsslutet vid Cerro Bayo.

Mandalay avslutade det första kvartalet med 58,9 miljoner USD i likvida medel.

Sammandrag av de viktigaste rörelsesiffrorna från det första kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och operativa
enhetskostnader för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2017, 31 december
2016 respektive 31 mars 2016:

Three Three Three
months months months
  ended   ended Dec.   ended March
  March 31, 2016 31, 2016
  31, 2017

$''000 $''000 $''000

Costerfield

  Gold produced (oz)   7 987   7 523   12 433

  Antimony produced (t)   741   792   1 000

  Gold equivalent produced   12 891   12 403   16 966
(oz)

  Cash cost(*) per oz gold $ 719 $ 837 $ 512
equivalent produced

  All-in cost(*) per oz gold $ 1 033 $ 1 096 $ 724
equivalent produced

  Underground capital devel. &   777 Nil Nil
open pit prestrip

  Capital purchases   1 024   1 033   305

  Capital exploration   988   1 010   958

Cerro Bayo

  Silver produced (oz)   435 076   365 214   515 216

  Gold produced (oz)   2 735   2 807   4 336

  Cash cost(*) per oz silver $ 14,04 $ 17,48 $ 9,76
net byproduct credit

  All-in cost(*) per oz silver $ 22,54 $ 25,99 $ 18,78
net byproduct credit

  Underground capital devel. &    3 228    2 014    1 399
open pit prestrip

  Capital purchases    417    260    1 427

  Capital exploration    519    762    519

Björkdal

  Gold produced (oz)   10 648   10 934   12 185

  Cash cost(*) per oz gold $ 1 150 $ 1 160 $ 821
produced

  All-in cost(*) per oz gold $ 1 431 $ 1 374 $ 1 059
produced

  Underground capital devel. &    2 923    2 144    2 767
open pit prestrip

  Capital purchases    1 764    2 000    992

  Capital exploration    411    948    485

Consolidated

  Gold equivalent produced   32 481   31 293   39 965
(oz)

  Average cash cost(*) per oz $ 987 $ 1 101 $ 751
gold equivalent

  Average all-in cost(*) per $ 1 326 $ 1 385 $ 1 042
oz gold equivalent

  Underground capital devel. &   7 175    4 158   4 136
open pit prestrip

  Capital purchases    3 317    3 317   2 724

  Capital exploration    2 191    4 179   2 305

*Cash cost and all-in cost are non-IFRS measures. See "Non-IFRS Measures" at the
end of this press release.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfields produktion på 12 891 guldekvivalenta uns under det första kvartalet
2017 var något högre än under det fjärde kvartalet 2016 och cirka 25 procent
lägre än för motsvarande kvartal under föregående år. En lägre nuvarande
produktion under det första kvartalet 2017 jämförd med det första kvartalet
2016 var förväntad, eftersom Mandalay för ett år sedan bröt i hjärtat av delen
med de högsta halterna i Cuffley-malmkroppen, medan man just nu bryter i
fyndighetens delar med lägre halter. Absoluta driftkostnader fortsätta att vara
välkontrollerade vid Costerfield. Lägre produktion som uppstår på grund av lägre
halter ledde till högre kontantkostnader per guldekvivalent uns än för
motsvarande kvartal under förra året.

Björkdal guldgruva, Sverige

Under det första kvartalet 2017 begränsades den genomsnittliga metallhalten för
krossen av transporten under jord, som utgjorde flaskhalsar som begränsade såväl
leveransen av metall med högre halter under jord samt, vad gäller borrningen med
spränghål i dagbrottet,  begränsade produktionen av metall och avfall från
dagbrottet. Båda flaskhalsarna har nu avhjälpts.

Lägre halter under det första kvartalet 2017 ledde till lägre guldproduktion än
under det första kvartalet 2016 (men jämförbar med det fjärde kvartalet 2016).
Därmed var de kontanta rörelsekostnaderna under det innevarande kvartalet på
1 150 USD per uns guld högre än för motsvarande kvartal under föregående år.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Produktionen vid Cerro Bayo under det första kvartalet 2017 var lägre än för
motsvarande kvartal 2016. Detta låg ungefär i linje med den reviderade
gruvplanen som implementerades som ett svar på nedgraderingen av
metallreserverna vid Cerro Bayo som meddelades den 23 februari 2017 och den
dithörande reviderade vägledningen för produktionen under 2017 daterad 16
februari 2017. I den reviderade vägledningen angav bolaget att Delia SE-gruvan
inte skulle kunna leverera de tidigare förväntade volymerna med material av höga
halter under 2017, samt att metallhalterna, och därmed de brutna och bearbetade
volymerna, skulle vara betydligt lägre än vad som tidigare hade planerats för
året. Fram till den 31 mars 2017 har modellen för nya reserver fungerat bra i
avstämningarna. Gruvan levererar uns och kostnader som ligger nära den
reviderade planen. Samtidigt är metallproduktionen betydligt lägre och
kontantkostnaden per silveruns som produceras är högre än för motsvarande
kvartal under föregående år, men båda har återhämtat sig betydligt sedan det
fjärde kvartalet 2016.

Challacollo, Chile

Mandalay har erhållit sin licens för vattenprospektering vid Challacollo silver-
guldprojektet i norra Chile och inleder borrningen i maj för att identifiera den
vattenförsörjning som behövs för att stödja en framtida gruvdrift.

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsattes att skötas och
underhållas under hela perioden. Kostnaden för skötsel och underhåll vid La
Quebrada var lägre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet 2017.

Lupin

Guldgruvan Lupin i Nunavut, Kanada, som för nuvarande är till salu, fortsatte
att skötas och underhållas under hela perioden. Kostnaden för skötsel och
underhåll vid Lupin och Ulu var 0,1 miljoner USD under det första kvartalet
2017, samma belopp som för det första kvartalet 2016. Den 31 oktober 2016 ingick
bolaget ett slutgiltigt avtal gällande försäljningen av guldprojekten Lupin och
Ulu till WPC Resources. Den 6 februari 2017 tillkännagav WPC Resources en privat
placering avsedd att finansiera förvärvet och föra projektet vidare. Mandalay
förväntar sig att transaktionen kommer att avslutas under det tredje kvartalet
2017.

Upprepning av den tidigare vägledningen för hela året

Mandalay upprepar tidigare angiven vägledning för hela bolaget för produktionen
för hela året, kontantkostnaden, kapitalutgifter och prospekteringskostnad (se
Mandalays pressmeddelande daterat 16 februari 2017).  Resultaten från enskilda
verksamheter kan avvika från vägledningen.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett konferenssamtal för investerare och
analytiker den 11 maj 2017 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare bjuds in att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer:     (201) 689-8341

Deltagarnummer (avgiftsfritt inom Kanada och USA):     (877) 407-8289

Konferens-ID:   13661457

En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till och med den
25 maj 2017 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilken man kommer åt med följande
uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer (inom Kanada och   (877) 660-6853
USA):

Encore-ID:     13661457

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och
som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett
utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och
att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt
utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i
Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde
för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" med betydelsen som
återfinns i gällande värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd
produktion av guld, silver och antimon samt framtida produktionskostnader.
Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till
framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från
de bedömningar som görs i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på
förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden.
Faktorerna som nämns ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över
de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som
kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de
bedömningar som görs i de framåtsyftande uttalandena i detta pressmeddelande
återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31
mars 2017, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om
Mandalay har strävat efter att identifiera viktiga faktorer som kan leda till
att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem
som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer
som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat,
uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti att de framåtsyftande
uttalandena kommer att infrias, då faktiska resultat och framtida händelser kan
skilja sig betydligt från dem som förutses i dessa uttalanden. Därför bör läsare
inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden.

Mått som inte stämmer överrens med IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till justerat EBITDA, justerat
nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns,
kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver med avdrag för
guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns
på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat uns silver med avdrag för
guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash
capex). Samtliga dessa är mått som inte gäller för IFRS och inte har någon
standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte
är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Bolagsledningen använder EBITDA som ett mått på rörelseresultat för att bidra
till bedömningen av bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda
kassaflöde till att finansera framtida behov av rörelseinvesteringar och
finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till en jämförelse
av finansiella resultat från period till period på en kontinuerlig basis.
Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att
förstå bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära
engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för
investerare och andra användare av bolagets finansiella redovisningar när de ska
utvärdera bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp
av dessa mått kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till
extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan
olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultatet från gruvdrift med avdrag för
administrativa kostnader och före räntor, skatt, ej kontanta
utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader.  En
avstämning av justerat EBITDA och nettoresultat återfinns i bolagsledningens
diskussion och analys av bolagets finansiella redovisning för det första
kvartalet 2017.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på
gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering enligt
redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på sin förmåga att generera och
förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att
ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att till
producerat säljbart gulduns addera antalet ton säljbart antimon som producerats,
multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset under perioden, vilket
divideras med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta
driftkostnaden, som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta
uns under perioden, divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns
för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns.
Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för
anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader,
tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda
kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara
guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per
producerat säljbart ekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart producerat silveruns med
avdrag för guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar
producerade säljbara gulduns multiplicerade med realiserat guldpris under
perioden) från de kontanta driftkostnaderna under perioden och dividera
resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.
Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för
anläggningen per producerat säljbart silveruns med avdrag för guld-
biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott,
substansminskning, nedskrivning och avskrivning till kontantkostnaden med avdrag
för guld-biproduktkredit och sedan dividera resultatet med antalet säljbara
silveruns som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerade säljbara guldekvivalenta uns genom att
addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som
producerats, multiplicerad med det genomsnittliga silverpriset under perioden,
vilket divideras med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta
driftkostnaden, som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta
uns under perioden, divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns
för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns.
Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för
anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader,
tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda
kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara
guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per
producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal divideras sedan den totala kontanta driftkostnaden, som är
associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade
säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns.
Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för
anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader,
tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda
kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara gulduns för
att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För bolaget som helhet beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns
genom att addera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och
dividera denna summa med summan av kontantkostnaderna på anläggningarna, plus
bolagets fasta kostnader.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
1.647.260.1566

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mandalay Resources Corporation via GlobeNewswire


More information:
https://www.rasdalestamps.com/ https://www.e-photon.com http://pickensconstruction.com https://www.mss-software.com http://www.parentsondemand.com http://www.mandalayresources.com/Keywords (optional):Company information / Profile:

PressRelease by

Requests:PressContact / Agency:published by: hugin
print pressrelease  send to a friend  

Date: 05/12/2017 - 19:53
Language: English
News-ID 1504387
Character count: 3122
Kontakt-Informationen:
Firma: Mandalay Resources Corporation
Ansprechpartner: Feedback to businesspress24.com about Pressrelease-id:
Stadt: Toronto
Telefon:

Meldungsart:
Versandart:
Freigabedatum:
Comments:Number of hits: 473

Linking-Tips:Direct Link to this PressRelease:


We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease


All members: 8 020
Register today: 0
Register yesterday: 0
Members online: 0
Guests online: 48


Don't have an account yet? You can create one. As registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.